Welkom!

Wij zijn het mannenkoor Voce Caelesti.

Tot 11 oktober 2019 was Voce Caelesti een knapenkoor. Omdat er jammer genoeg een beperkte instroom van knapen was, werd het 'knapenkoor' na 5 jaar met veel verdriet stop gezet. Maar heel wat heren kunnen niet meer leven zonder muziek en de kameraadschap die werd opgebouwd in de vele jaren. Daarom werd op 12 oktober het ‘mannenkoor’ Voce Caelesti boven de doopvont gehouden. Weliswaar in een heel ander concept.

Het concept is vrij eenvoudig. Per jaar zullen we enkele afzonderlijke projecten selecteren en uitvoeren. Deze projecten kunnen vrij uiteenlopend zijn. Zo kan er een concert gegeven worden, een samenwerking met een ander koor, een radiomis, een samenwerking met een toneelvereniging, enz.

Het eerste project dat we zullen doen is het Kerstconcert in de Kouterkerk te Zele op 26 december!

Heb je zin om mee te doen met een volgend project? Laat dan zeker iets weten!
We verwelkomen met veel plezier nieuwe mannenstemmen!