Knapenkoor Voce Caelesti

Voce Caelesti werd opgericht in 2015 door enkele enthousiastelingen als doorstart van een vorig knapenkoor. We trachten deze opgedane ervaring te combineren met nieuwe accenten in de muziek en veel aandacht voor het welzijn en de verbondenheid tussen alle koorleden. Op die manier proberen we het unieke en eeuwenoude concept van knapenkoren in stand te houden en verder te ontwikkelen. Hieronder vind je de praktische informatie.

Praktisch

De knapen repeteren elke vrijdag van 17:30 tot 19:00. De mannen elke dinsdag van 20:30 tot 22:00.

De repetities vinden plaats op de Koraalzolder, Koevliet 4, 9240 Zele.

Gemiddeld één maal om de twee maanden brengen we een opluistering of een concert.

Het lidgeld (incl. verzekering) bedraagt €50 per werkjaar. Vanaf het tweede lid van hetzelfde gezin vragen we €40.

Gedurende het werkjaar organiseren we verschillende activiteiten namelijk familiedag, koorweekend, koorreis, …

Visie

Het knapenkoor ‘Voce Caelesti’ is een onafhankelijk jongenskoor uit regio Waas en Dender, met repetitieruimte in Zele. Het koor bestaat uit een bovengroep van knapenstemmen, sopranen, ondersteund door enkele volwassen mannenstemmen, alten, tenoren en bassen. Het is dus een vierstemmig koor zingend in een eeuwenoude Angelsaksische traditie, waarbij enkel de bovengroep bestaat uit knapen. Dit zorgt voor het typisch heldere knapenkoorgeluid. Hoofdzakelijk houden we eraan sacrale muziek te brengen, met aandacht voor de uitvoering van a capella muziek. Op regelmatige basis brengen we onze muziek naar buiten tijdens opluisteringen en concerten.

Het knapenkoor ‘Voce Caelesti’ werd in 2015 opgericht in opvolging en als doorstart van het knapenkoorproject ‘In vehementi spiritu’, dat na twintig jaar succesvolle werking zijn activiteiten stop zette. Op die manier trachten we het unieke en eeuwenoude concept van knapenkoren in stand te houden en verder te ontwikkelen. We gaan er als koor van uit dat iedereen kan zingen en musiceren, elke jongen heeft van nature uit een sopraanstem en kan, soms met wat ondersteuning, uitgroeien tot een heldere koorknaap. Jongens zijn welkom vanaf het vierde leerjaar (min. 9 jaar) of kunnen op latere leeftijd nog aansluiten.

Waar we veel belang aan hechten binnen ‘Voce Caelesti’ is het welzijn van alle koorleden, in het bijzonder de knapen. We trachten steeds te werken binnen een sfeer van vriendschap en verbondenheid. Het is een vriendschap die het mogelijk maakt belangrijke prestaties neer te zetten maar tegelijk iedereen de ruimte biedt zichzelf te kunnen zijn en zich te kunnen ontwikkelen en aanvaard te kunnen worden in de grotere groep. Deze unieke jeugdbewegings-insteek vertaalt zich in een knapenwerking waar verschillende activiteiten georganiseerd worden om het voor de knapen zo aangenaam mogelijk te maken. We streven als knapenkoor naar een gezond evenwicht tussen inspanning (het musiceren) en ontspanning (spelletjes, uitstappen, koorweekend, koorreis als bekroning van het werkjaar,…).

‘Voce Caelesti’ wil een lichtpunt zijn voor mensen die genieten van hemelse stemmen.

Spero et ultra