Mannenkoor Voce Caelesti

Voce Caelesti werd oorspronkelijk in 2015 opgericht als een knapenkoor. Enkele enthousiastenlingen wouden het uniek en eeuwenoude concept van knapenkoren niet laten verdwijnen in Zele/Berlare. Daarom maakten zij een doorstart nadat toen het 20jaar oude knapenkoor 'In Vehementi Spirtu' ophield te bestaan.
Maar ondanks dat deze opgedane ervaring werd gecombineerd met nieuwe accenten in de muziek en veel aandacht besteed werd voor het welzijn en de verbondenheid tussen alle koorleden. Was de instroom van nieuwe knapen te beperkt om verder te gaan. Op deze manier verdween na 25 jaar het laatste knapenkoor in Zele/Berlare.

Maar heel wat heren kunnen niet meer leven zonder muziek en de kameraadschap die werd opgebouwd in de vele jaren. Daarom zal op 12 oktober het ‘mannenkoor’ Voce Caelesti' boven de doopvont gehouden. Weliswaar in een heel ander concept:

Praktisch

Het concept is vrij eenvoudig. Per jaar zullen we enkele afzonderlijke projecten selecteren en uitvoeren. Deze projecten kunnen vrij uiteenlopend zijn. Zo kan er een concert gegeven worden, een samenwerking met een ander koor, een radiomis, een samenwerking met een toneelvereniging, enz. Voorstellen van projecten voor de volgende jaren worden zeker geapprecieerd!
Het staat iedereen vrij om voor zichzelf te beslissen of hij aan een project meewerkt. Zo kan het project je niet liggen, heb je die periode te weinig tijd of is het in je eigen leven even wat moeilijker,… Zo ben je steeds gemotiveerd om je voor een bepaald project in te zetten en kunnen we er met z’n allen voor gaan!
Elk project begint steeds met het organiseren van een koorweekend. Zo wordt er meteen een grondige basis gelegd met de geselecteerde muziek voor een specifiek project. Ook is het een uitstekende manier om elkaar opnieuw beter te leren kennen, nadat je bijvoorbeeld een (paar) project(en) niet hebt meegedaan.

Het lidgeld zal steeds afhangen van project tot project. 

Visie

Het mannenkoor ‘Voce Caelesti’ is een onafhankelijk koor uit regio Waas en Dender, met repetitieruimte in Zele. Het koor bestaat uit  volwassen mannenstemmen, alten, tenoren, baritons en bassen. Het is dus een vierstemmig koor. In het verleden werd met het knapenkoor hoofdzakelijk sacrale muziek gebracht, met aandacht voor de uitvoering van a capella muziek. Momenteel wordt er gewerkt met projecten. De muziekkeuze is dus afhankelijk van project tot project.

Het mannenkoor 'Voce Caelesti' werd in 2019 opgericht nadat het 'knapenkoor' Voce Caelesti ophield te bestaan. Het knapenkoor ‘Voce Caelesti’ werd in 2015 opgericht in opvolging en als doorstart van het knapenkoorproject ‘In vehementi spiritu’, dat na twintig jaar succesvolle werking zijn activiteiten stop zette. Als mannenkoor willen we muziek maken met een gedachte aan het unieke en eeuwenoude concept van knapenkoren, waar we allen een deel van uit maakten. Zo geloven we dat iedereen kan zingen en musiceren en, met de nodige ondersteuning, kan uitgroeien tot een volwaardige stem binnen ons koor. Iedere man, welke zijn jongensstem is ontgroeid, is welkom in ons koor. 

Waar we veel belang aan hechten binnen ‘Voce Caelesti’ is het welzijn van alle koorleden. We trachten steeds te werken binnen een sfeer van vriendschap en verbondenheid. Het is een vriendschap die het mogelijk maakt belangrijke prestaties neer te zetten maar tegelijk iedereen de ruimte biedt zichzelf te kunnen zijn en zich te kunnen ontwikkelen en aanvaard te kunnen worden in de grotere groep. Deze unieke jeugdbewegings-insteek vertaalt zich in een werking waar verschillende activiteiten georganiseerd worden om het zo aangenaam mogelijk te maken. We streven als koor naar een gezond evenwicht tussen inspanning (het musiceren) en ontspanning (spelletjes, uitstappen, koorweekend, koorreis,…).

‘Voce Caelesti’ wil een lichtpunt zijn voor mensen die genieten van hemelse stemmen.

Spero et ultra